Michael Korden
Micha­el Kor­denVor­sit­zen­der
Andrea Knechtges
Andrea Knecht­gesStv. Vor­sit­zen­de
Mario Stratmann
Mario Strat­mannStv. Vor­sit­zen­der
Marco Collet
Mar­co Col­letGeschäfts­füh­rer
Jürgen de Temple
Jür­gen de Temp­leBei­sit­zer
Hermann Josef Romes
Her­mann Josef RomesBei­sit­zer
Sven Friedrich
Sven Fried­richBei­sit­zer
Dietlind Greifenhagen
Diet­lind Grei­fen­ha­genBei­sit­ze­rin
Christoph Wirz
Chris­toph WirzBei­sit­zer
Sonja Brenner
Son­ja Bren­nerBei­sit­ze­rin
Peter Zimmermann
Peter Zim­mer­mannBei­sit­zer
Ute Zimmermann-Schmitten
Ute Zim­mer­mann-Schmit­tenBei­sit­ze­rin
Torsten Raths
Tors­ten Raths(koop­tiert)
Vor­sit­zen­der Orts­ver­band Wer­sho­fen, Antweiler
Dirk Lenzen
Dirk Len­zen(koop­tiert)
Vor­sit­zen­der Orts­ver­band Adenau
Ulrich Zimmermann
Ulrich Zim­mer­mann(koop­tiert)
Vor­sit­zen­der Orts­ver­band Düm­pel­feld, Insul, Schuld
Guido Nisius
Gui­do Nisius(koop­tiert)
Bür­ger­meis­ter Ver­bands­ge­mein­de Adenau
Udo Seifen
Udo Sei­fen(koop­tiert)
Ers­ter Bei­geord­ne­ter der Ver­bands­ge­mein­de Adenau